Indledning:

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle SilvaDNA´s ordrebekræftelser og leverancer.

Pris:
Alle priser opgives i danske kroner inklusiv moms dog eksklusiv fragt, emballage, afgifter og eventuelt ekspeditionsgebyr. Priserne er dagspriser. Aftaler med SilvaDNA indgås på dansk. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til kontakt@silvadna.dk

Materialer:

silvadna.dk bruger ovntørret træ til vores borde som er tørret ned til 8-10 % som er normalt i møbelindustrien. Vi gør dog opmærksom på at træet er et naturprodukt som kan arbejde afhængig af temperatur og luftfugtighed.

Møblerne er beregnet til indendørs brug, hvis ikke andet er nævnt.

Betaling:
På SilvaDNA.dk er der mulighed for med at betale med f.eks. Visa, Mastercard, Mobilepay, Bankoverførsel, viabill, JCB . Beløbet bliver reserveret på din konto, når du godkender ordren og trækkes først når vi har afsendt varerne. Betalinger på SilvaDNA.dk foretages krypteret gennem QuickPay.dk. 

Ved bestilling af specialvare, betales der forud før produktion startes. 

(obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen) 
Der tages ikke gebyr ved betaling på SilvaDNA.dk. 
Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra SilvaDNA.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Fortrydelsesret / Returret.: 
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:

1. Har modtaget din vare 

2. Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

3. Får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare der består af flere partier eller dele

4. Får den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode (punkt 4 indsættes kun ved aftaler om regelmæssig levering af varer).

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail, tlf. eller lignende. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Du kan også vælge at benytte denne standardfortrydelsesformular og sende med retur: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes hvis varen tilbageleveres i samme stand og mængde.

———-

Fortrydelsesret

På vores standardprodukter uden tilpasningsmuligheder gælder den almindelige fortrydelsesret. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet, og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

På vores tilpasningsprodukter fraskrives fortrydelsesretten. Dette skyldes, at der er tale om specialvarer, fremstillet efter kundens specifikationer, og at disse produkter har fået et tydeligt personligt præg.

———
Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Varens stand, når du sender den tilbage:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

OBS: Udstillingsmodeller – borde, stole m.m. der har stået i udstillingen, som sælges pga. oprydning, udgåede varer, ophør med leverandør m.m. tages IKKE retur, og kan ikke ombyttes. Varen købes som brugt, i butikkens udstilling. Enkelte ridser, skrammer, farveforskel kan forekomme. Varen tages IKKE retur.


Levering:
Levering sker i henhold til SilvaDNA.dk ordrebekræftelse og omfatter det i ordrebekræftelsen specificerede. Angivne leveringstider er kun gældende i henhold til skriftlig ordrebekræftelse. I tilfælde af force majeure, herunder produktionsstop, offentlige restriktioner, materialemangel, transportforsinkelser eller andre begivenheder, som SilvaDNA.dk er uden indflydelse på, er SilvaDNA.dk berettiget til at udskyde levering med varigheden af den opståede forhindring. Denne udskydelse af leveringsfristen forudsætter dog, at SilvaDNA.dk senest 7 dage efter hindringens indtræden, skriftligt orienterer køber herom. Det bestilte vil blive leveret samlet, delleverance er ikke en mulighed! 

Reklamation og mangler:
Enhver reklamation skal for at være gyldig være skriftlig. Reklameres der ikke skriftligt, og overholdes aftalte eller lovmæssigt fastsatte reklamationsfrister ikke, bortfalder ethvert evt. krav mod SilvaDNA.dk. Køber bedes modtagelse af varen foretage en nøje undersøgelse af, om varen er mangelfri, herunder undersøgelse af konstruktions-, fabrikations- og/eller materialefejl. Er der tale om konstaterbare / synlige mangler, skal meddelelse om disse tilgå SilvaDNA.dk hurtigst muligt og gerne inden 8 dage efter varens modtagelse. SilvaDNA.dk er kun ansvarlig for afhjælpning af mangler, og køber kan derfor ikke kræve erstatning for evt. driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab, herunder afledede krav. Når du handler på SilvaDNA.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. 

Varen sendes til: 

SilvaDNA
Ørstedsvej 47
6760 Ribe

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. 

Værneting og lovvalg (gælder kun erhvervskunder): 
Tvistigheder mellem køber og SilvaDNA.dk afgøres efter dansk lovgivning og afgøres efter sagsøgerens valg ved retten i Esbjerg eller Sø- og Handelsretten i København som første instans. Måtte internationale privatretslige regler føre til, at den internationale købelov skal lægges til grund for tvistens afgørelse, er parterne enige om, at det er den danske udgave af den internationale købelov, der skal anvendes. 

Ansvarsbegrænsning:
SilvaDNA.dk ansvar er uanset manglens karakter og art begrænset til den mangelfulde vares købesum, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik) 
For at du kan indgå aftale med os på SilvaDNA.dk, har vi brug for følgende oplysninger: Navn Adresse Telefonnummer E-mail adresse Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos SilvaDNA IVS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for SilvaDNA IVS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på SilvaDNA.dk er SilvaDNA IVS Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til SilvaDNA.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos SilvaDNA IVS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til SilvaDNA IVS via e-mail kontakt@silvadna.dk 

Cookies
På SilvaDNA.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser. Hvis du har spørgsmål angående dine cookies kan du henvende dig til 

SilvaDNA
Ørstedsvej 47
6760 Ribe
Tlf. 22722424

Webstatistik
Vi bruger en webstatistik på SilvaDNA.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Webstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere SilvaDNA.dk.